Eerste hulp bij (leer)achterstanden:
Mediërend leren

Stel uw kind heeft op school moeite om bij te blijven, met rekenen, met spelling, met het plannen van werk of met sociale interactie bijvoorbeeld. Dan zorgt u uiteraard voor bijles of coaching. Vaak is dat voldoende. Er wordt dan inhoudelijke begeleiding gegeven, extra rijtjes sommen maken, woordpakketten mee naar huis, schemaatjes voor in het eigen kastje, kanjertraining, et cetera. Maar wat als dat niet werkt?

Dan kan mediërend leren een oplossing zijn, waarbij stil wordt gestaan bij de cognitieve functies van uw kind. Zelfs in de moeilijkste gevallen kunnen we dan verbetering zien. Aan de hand van een intake-gesprek stellen we een remedial-programma op dat op maat is afgestemd op uw kind. Zo weten we precies waar we aan moeten werken.

Wilt u persoonlijk informatie of een intakegesprek plannen? Meldt u zich dan simpel aan via onderstaande rode knop. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op voor het plannen van een afspraak.

Mediërend Leren

ALLEEN ALS DE BASIS DEUGT KUN JE NAAR DE TOP KLIMMEN

Wat heeft een kind, een opgroeiende jongere nodig om te kunnen rekenen of spellen? Waar gaat het bij hem of haar precies fout? Wat moet je eigenlijk allemaal kunnen voordat je in staat bent tot het plannen van je werk?

Cognitieve functies piramide

Zoals in het plaatje te zien is, en ook voor leerlingen zelf heel duidelijk is, kan de piramide alleen stevig blijven staan als vooral de onderste drie bouwstenen stabiel en ‘op orde’ zijn. De cognitieve functies in het plaatje zijn niet alleen essentieel voor het leren op school, maar in feite nog veel breder: ze vormen de basis voor een scala aan ontwikkelingsprocessen, onder anderen op sociaal en emotioneel gebied.

 

Grip op het eigen proces en succes

Wat we vaak zien is dat de kinderen die eenmaal een achterstand hebben opgelopen totaal afhankelijk worden van de extra instructie en hulp op school plus extra begeleiding buiten school. Daardoor krijgen ze het gevoel dat ze het niet zelf kunnen rooien, en dat tast weer hun zelfbeeld aan. Zo verliezen ze gaandeweg elke grip op hun eigen leerproces, gaan soms onverschillig ‘achteroverleunen’, of denken dat succes of falen simpelweg een kwestie van toeval is: ‘niks aan te doen dus’. Mediërend leren herstelt de eigen regie en bevordert daarmee het zelfbeeld van leerlingen. De leerling wordt eigenaar van al zijn talenten en kwaliteiten en dus ook van eventuele verbeterpunten en zijn of haar proces en succes.

 

Lesmateriaal op maat

Tijdens het werken wordt op het niveau van de leerling geanalyseerd welke cognitieve functies al goed benut worden en welke er nog verder ontwikkeld moeten worden om succesvoller te kunnen leren. Met het lesmateriaal wordt aansluiting gezocht bij de talenten van de leerling en wordt de grens opgezocht van de individuele cognitieve functies. Leerlingen gaan daardoor gemotiveerd werken aan hun vaardigheden en worden gestimuleerd daarop te reflecteren. Ze gaan beter functioneren, niet alleen op school, waardoor resultaten verbeteren. Als er aan de onderliggende cognitieve vaardigheden is gewerkt kan er daarna met inhoudelijke remedial teaching vaak snel een inhaalslag gemaakt worden en gaan kinderen weer presteren op het niveau dat van nature bij hen past.

Openingstijden

Maandag
13.00-18.30 uur

Dinsdag
13.00-18.30 uur

Donderdag
13.00-18.30 uur

meer informatie

Tarieven

Individuele bijles € 45,- per 45 minuten

meer informatie

Inschrijven*

* Voor dit schooljaar is inschrijven helaas niet meer mogelijk

Openingstijden

Maandag 13.00 – 18.30 uur
Dinsdag 13.00 – 18.30 uur
Donderdag 13.00 – 18.30 uur

Tarieven

Na een persoonlijk gesprek wordt in kaart gebracht welke leervaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden. Hieruit volgt een plan van aanpak en kan uw kind samen met de Remedial Teacher aan de slag. Er wordt gewerkt in een blok van 10 weken. Zo helpen wij uw kind een leerweg binnen het leren te vinden waarbij uw kind zich prettig voelt. Nieuwe leerlingen hebben een proefperiode van 5 weken. 

Individuele bijles door Remedial Teacher € 45,- per 45 minuten

Inschrijven*

Meer informatie of een intakegesprek plannen? U kunt uw kind aanmelden via onderstaande rode knop. Wij nemen dan contact met u op voor het plannen van een afspraak.

* Inschrijven is voor dit schooljaar helaas niet meer mogelijk

Contact

Bijlesstudio ‘mijn-studie’ Spot
Eva Besnyöstraat 600
1087 LG Amsterdam

tel 020-4160535
email info@mijnstudiespot.nl