Wat is STEAM nou eigenlijk?

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics)

STEAM speelt in op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen en hun gedrevenheid te willen creëren, verkennen en onderzoeken, het speelt in op spelend leren. Bij STEAM ligt de focus op verbindingen tussen Science (wetenschap), Technology (technologie), Engineering (techniek), Arts (kunst en taal) en Mathematics (rekenen). Door kinderen zelf de wereld te laten ontdekken zonder een vooraf opgestelde planning of uitkomst, zijn kinderen gemotiveerder en ontstaat ruimte voor eigen ontwikkeling en een hogere motivatie en verbondenheid bij het leren. Er zitten grote voordelen aan spelend leren.

 

De kenmerken van spelend leren zijn:

Betekenisvol (Betekenisvol leren leren betekent dat hetgeen geleerd moet worden gekoppeld kan worden aan bestaande en vooral bekende situaties)

Sociale Interactie (Door te praten over je gedachten, die van anderen te begrijpen en ideeën uit te wisselen beleven kinderen niet alleen plezier aan het spelen met anderen, maar bouwen ze tegelijkertijd ook aan wederzijds begrip en een sterke relatie onderling)

Plezier (Plezier is de kern van spelen)

Actief betrokken (Spelend leren betekent ook actief betrokken zijn. Een kind kan volledig opgaan in het spel, het vermogen om gefocust te blijven wordt verder ontwikkeld)

Herhaling (Herhaling leidt tot meer leren)

 

STEAM moedigt aan om wetenschap, techniek, technisch ontwerpen, kunst, taal en rekenen te combineren in alles wat je doet. Dat wordt in de toekomst steeds belangrijker.

Hoe gaan kinderen met STEAM aan de slag?

Er zijn talloze mogelijkheden om met STEAM aan de slag te gaan. Teveel om op te noemen maar we zullen er een paar toelichten.

Science: proefjes om de werking van verschillende materialen te ontdekken.
Technology: Een kijkje nemen in een andere wereld door virtual reality
.
Engineering: het bekijken en bouwen van een constructie, hoe blijft iets staan, hoe kan je een brug maken?
Arts: het aankleden van een proefje bijvoorbeeld, hoe ziet het er cool uit, of wanneer valt het op
.
Mathematics: bijvoorbeeld het meten en ontdekken van afstanden of leren programmeren.

We maken gebruik van allerlei soorten materialen en vloeistoffen, robots en lego, techniek en apps.

Dit wil ik ook

Ook STEAM voor mijn kind

Dat wil ik ook voor mijn kind!

Op ons BSO programma is STEAM een grote hit! Op locatie Steiger hebben we zelf een heuse STEAM room. Als uw kind naar de BSO van UniKidz gaat kunt u STEAM terug vinden op het activiteitenprogramma.

Ook kunnen we workshops verzorgen op locatie, zoals evenementen, scholen of op onze eigen locatie. Stuur een email naar steiger@unikidz.nl voor de mogelijkheden.