Onze tarieven* voor het jaar 2018 zijn als volgt

Tarieven

Zonder woensdagen Met woensdagen
Aantal middagen Per maand Uurtarief Aantal middagen Per maand Uurtarief
1 middag € 196,87 € 7,90 1 middag € 236,87 € 7,05
2 middagen € 393,74 € 7,90 2 middagen € 433,74 € 7,41
3 middagen € 590,60 € 7,90 3 middagen € 630,60 € 7,56
4 middagen € 787,47 € 7,90 4 middagen € 827,47 € 7,64
5 middagen € 1.024,34 € 7,69

 

Uiteraard rekenen wij graag uw totale maandelijkse kosten voor uw persoonlijke situatie voor u uit. Klik hier om contact op te nemen.

*Voor De Poseidon gelden afwijkende tarieven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kinderopvangtoeslag

De overheid stelt als uitgangspunt dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en van kinderopvang gebruik maken, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met de kinderopvangorganisatie en zijn financieel verantwoordelijk. De ouders ontvangen een factuur van de buitenschoolse  opvang en hebben de mogelijkheid om via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op www.toeslagen.nl. Als ouder kunt u via de belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het gezinsinkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van opvang, het aantal uren en de kosten van de opvang.