Locatie UniKidz Gebaar – Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove/slechthorende kinderen

0-4 jaar – babygroep – peutergroep (VVE Plus) – vast pedagogisch team met ervaring in opvoeding en educatie – ondersteunend gebarentaal – dagelijkse sport/spel/dans/drama activiteiten –  uitdagende en inspirerende ruimtes – grote tuin op het zuiden met moestuintjes/natuur – STEAM  – voorleeskamer – creatief atelier – warme biologische maaltijd – Unikidz+ pakket – pedagogisch coaches – all-in concept 

 

Voor wie
0 tot 2 jarigen
2 tot 4 jarigen


Profiel locatie
UniKidz Gebaar is een kleinschalig kinderdagverblijf voor 2 basisgroepen van maximaal 12 kinderen. Wij hebben een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). Uiteraard staan veiligheid, uitdaging en speelse vanzelfontwikkeling ook hier centraal. De activiteiten en ruimtes zijn specifiek afgestemd op jongere en oudere kinderen, voor ieder wat wils.

In de groep houden wij rekening met de behoeften en mogelijkheden van uw kind. Hier passen wij onze activiteiten op aan. UniKidz krijgt hierbij advies en training van Koninklijke Kentalis en de NSDSK.

Het aanbod kinderopvang loopt naast de vroegbehandeling van NSDSK od Kentalis, voorafgaand of naast het onderwijs. De groep dove/slechthorende kinderen en de groep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis worden op verschillende dagen opgevangen.

Het team van professionals bestaat uit vaste pedagogisch medewerkers met ervaring in doofheid, slechthorendheid en TOS opvoeding en educatie. Zij hebben verschillende opleidingsachtergronden op zowel MBO als HBO niveau en jarenlange werkervaring. Aanvullend zijn zij opgeleid door Koninklijke Kentalis en NSDSK. Met elkaar staan zij garant voor een warme en veilige omgeving voor uw kind(eren), en een mooie balans van actieve en ontspannende binnen- en buitenactiviteiten die kinderen uitdagen zich vanzelf verder te ontwikkelen.

Waarom kiezen voor kinderdagverblijf UniKidz Gebaar?
– vast team dat een veilig klimaat biedt aan kinderen met een TOS en aan dove/slechthorende kinderen.
– het team ondersteunt de Nederlandse taal met gebaren
– ons aanbod kinderopvang loopt naast de vroegbehandeling van NSDSK of Kentalis
– Op de momenten dat uw kind niet bij NSDSK of Kentalis is kan uw kind bij UniKidz terecht. Ook in de vakanties.
– aparte groepen voor dove/slechthorende kinderen en kinderen met een TOS
– extra activiteiten voor de allerjongsten
– dagelijkse gezonde en biologische voeding
– voorschoolse en vroegschoolse educatie

Voorzieningen, activiteiten & meer

 • Multi-functionele KDV-ruimte
 • Snoezelhoek
 • OntwikkelingsPlushoek
 • Sport- en danszaal
 • Kinderkookstudio
 • Kinderatelier
 • STEAM Experience Room
 • Warme biologische maaltijd
 • Natuurlijke verzorgingsproducten
 • Dagelijks sport/spel/dans/drama-activieiten
 • Veilige en inspirerende buitenspeelruimte
 • UniKidz+ pakket
 • All-inclusive concept

Onze tarieven

Wil je graag weten wat het kost om je kind bij onze kinderopvang te brengen? Neem dan contact op met planning en plaatsing om een berekening te maken voor jouw specifieke situatie op telefoonnummer 020-41656591 of informatie@unikidz.nl. Check daarnaast of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag of gemeentelijke toeslag VVE.

Kinderopvangtoeslag

De overheid stelt als uitgangspunt dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en van kinderopvang gebruik maken, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met de kinderopvangorganisatie en zijn financieel verantwoordelijk. De ouders ontvangen een factuur van de buitenschoolse  opvang en hebben de mogelijkheid om via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op www.toeslagen.nl. Als ouder kunt u via de belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het gezinsinkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van opvang, het aantal uren en de kosten van de opvang.

Openingstijden locatie UniKidz Gebaar

Contactgegevens Dagen Openingstijden
IJburglaan 464 Maandag 07.30 – 18.30
1086 ZJ AMSTERDAM Dinsdag 07.30 – 18.30
informatie@unikidz.nl Woensdag 07.30 – 18.30
(020) 416 56 91 Donderdag 07.30 – 18.30
Vrijdag 07.30 – 18.30

Bereikbaarheid

IJburglaan 464 in Amsterdam IJburg, grenzend aan een prachtige tuin van ruim 500m2 op het zuiden, en het Diemerpark in de buurt. De bereikbaarheid is goed: in de directe omgeving is (betaalde) parkeergelegenheid en de tram/bushalte is op loopafstand.

Waar