Locatie UniKidz Gebaar – Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en dove/slechthorende kinderen

0-4 jaar – babygroep – peutergroep (VVE Plus) – vast pedagogisch team met ervaring in opvoeding en educatie – ondersteunend gebarentaal – dagelijkse sport/spel/dans/drama activiteiten –  uitdagende en inspirerende ruimtes – grote tuin op het zuiden met moestuintjes/natuur – STEAM  – voorleeskamer – creatief atelier – warme biologische maaltijd – Unikidz+ pakket – pedagogisch coaches – all-in concept 

 

Voor wie
0 tot 2 jarigen
2 tot 4 jarigen


Profiel locatie
UniKidz Gebaar is een kleinschalig kinderdagverblijf voor 2 basisgroepen van maximaal 12 kinderen. Wij hebben een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). Uiteraard staan veiligheid, uitdaging en speelse vanzelfontwikkeling ook hier centraal. De activiteiten en ruimtes zijn specifiek afgestemd op jongere en oudere kinderen, voor ieder wat wils.

In de groep houden wij rekening met de behoeften en mogelijkheden van uw kind. Hier passen wij onze activiteiten op aan. UniKidz krijgt hierbij advies en training van Koninklijke Kentalis en de NSDSK.

Het aanbod kinderopvang loopt naast de vroegbehandeling van NSDSK od Kentalis, voorafgaand of naast het onderwijs. De groep dove/slechthorende kinderen en de groep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis worden op verschillende dagen opgevangen.

Het team van professionals bestaat uit vaste pedagogisch medewerkers met ervaring in doofheid, slechthorendheid en TOS opvoeding en educatie. Zij hebben verschillende opleidingsachtergronden op zowel MBO als HBO niveau en jarenlange werkervaring. Aanvullend zijn zij opgeleid door Koninklijke Kentalis en NSDSK. Met elkaar staan zij garant voor een warme en veilige omgeving voor uw kind(eren), en een mooie balans van actieve en ontspannende binnen- en buitenactiviteiten die kinderen uitdagen zich vanzelf verder te ontwikkelen.

Onze medewerkers worden voortdurend getraind in de pedagogische werkwijze van Kentalis. Zij herkennen de ontwikkelingsstadia die elk kind in een eigen tempo doorloopt en met gerichte acties ondersteunen zij de ontwikkeling van essentiële vaardigheden. Daarnaast is aandacht voor de emotionele veiligheid. Onze medewerkers erkennen en benoemen gevoelens van kinderen. Ze geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn.

Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid en wil erkend en gerespecteerd worden. Ons liefdevolle en zorgzame team is expert op het gebied van kindontwikkeling en opvoeding. In ons pedagogisch beleidsplan kan je meer lezen over onze missie, pedagogische visie en de wijze waarop we inspelen op de verschillende ontwikkelingsfasen waar kinderen zich in bevinden.

De coördinator van UniKidz Gebaar weet als geen ander hoe belangrijk het is om je kind, slechthorend, doof of met een TOS, in een veilige omgeving achter te laten. Haar zoontje is doof en alhoewel er vanuit verschillende instanties begeleiding wordt geboden ontbreekt het aan dagopvang met de juiste zorg. ‘Het is nadrukkelijk geen vervanging, maar een aanvulling op huidige programma’s zoals bij Kentalis en NSDSK. Door de samenwerking met deze partijen sluiten de activiteiten van de kinderen bij UniKidz Gebaar goed aan. Als ouder ga je door veel emoties als je te horen krijgt dat je kind een gehoorbeperking of TOS heeft. De stabiliteit van UniKidz Gebaar ontlast je als ouder, wetende dat je kind in goede handen is. Als moeder begrijp ik heel goed dat die behoefte er is en ik ben blij dat we dit binnen UniKidz hebben kunnen realiseren.’

Activiteitenprogramma
Gedurende het jaar maken peuters kennis met verschillende werelden. Bij muziek staat bijvoorbeeld elke keer een ander instrument centraal en er wordt veel gezongen. Bij sport en spel gaat het om de motoriek en komen bijvoorbeeld peuterjudo en minigym voorbij. Maar ook theater, koken en dansen komen regelmatig op het programma voor. Wij verzorgen de activiteiten zelf of in samenwerking met partnerorganisaties.

Elke dag beginnen we met het gezamenlijk eten van fruit en in de middag eten ze een gezonde warme biologische maaltijd.

Waarom kiezen voor kinderdagverblijf UniKidz Gebaar?
– vast team dat een veilig klimaat biedt aan kinderen met een TOS en aan dove/slechthorende kinderen.
– het team ondersteunt de Nederlandse taal met gebaren
– ons aanbod kinderopvang loopt naast de vroegbehandeling van NSDSK of Kentalis
– Op de momenten dat uw kind niet bij NSDSK of Kentalis is kan uw kind bij UniKidz terecht. Ook in de vakanties.
– aparte groepen voor dove/slechthorende kinderen en kinderen met een TOS
– extra activiteiten voor de allerjongsten
– dagelijkse gezonde en biologische voeding
– voorschoolse en vroegschoolse educatie

Voorzieningen, activiteiten & meer

 • Multi-functionele KDV-ruimte
 • Snoezelhoek
 • OntwikkelingsPlushoek
 • Sport- en danszaal
 • Kinderkookstudio
 • Kinderatelier
 • STEAM Experience Room
 • Warme biologische maaltijd
 • Natuurlijke verzorgingsproducten
 • Dagelijks sport/spel/dans/drama-activieiten
 • Veilige en inspirerende buitenspeelruimte
 • UniKidz+ pakket
 • All-inclusive concept

Onze tarieven

Wil je graag weten wat het kost om je kind bij onze kinderopvang te brengen? Neem dan contact op met planning en plaatsing om een berekening te maken voor jouw specifieke situatie op telefoonnummer 020-41656591 of informatie@unikidz.nl. Check daarnaast of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag of gemeentelijke toeslag VVE.

Kinderopvangtoeslag

De overheid stelt als uitgangspunt dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en van kinderopvang gebruik maken, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met de kinderopvangorganisatie en zijn financieel verantwoordelijk. De ouders ontvangen een factuur van de buitenschoolse  opvang en hebben de mogelijkheid om via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op www.toeslagen.nl. Als ouder kunt u via de belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het gezinsinkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van opvang, het aantal uren en de kosten van de opvang.

Openingstijden locatie UniKidz Gebaar

Contactgegevens Dagen Openingstijden
IJburglaan 464 Maandag 07.30 – 18.30
1086 ZJ AMSTERDAM Dinsdag 07.30 – 18.30
informatie@unikidz.nl Woensdag 07.30 – 18.30
(020) 416 56 91 Donderdag 07.30 – 18.30
Vrijdag 07.30 – 18.30

Bereikbaarheid

IJburglaan 464 in Amsterdam IJburg, grenzend aan een prachtige tuin van ruim 500m2 op het zuiden, en het Diemerpark in de buurt. De bereikbaarheid is goed: in de directe omgeving is (betaalde) parkeergelegenheid en de tram/bushalte is op loopafstand.

Waar