Locatie UniKidz Gebaar – Voor dove, slechthorende en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis

0-4 jaar – babygroep – peutergroep (VVE Plus) – vast pedagogisch team met ervaring in opvoeding en educatie – ondersteunend gebarentaal – dagelijkse sport/spel/dans/drama activiteiten –  uitdagende en inspirerende ruimtes – grote tuin op het zuiden met moestuintjes/natuur – STEAM room – voorleeskamer – creatief atelier – warme biologische maaltijd – Unikidz+ pakket – pedagogisch coaches – in-house logopedist – all-in concept 

Voor wie
0 tot 4-jarigen

 

Profiel locatie
UniKidz Gebaar is een kleinschalig kinderdagverblijf voor 2 basisgroepen van maximaal 12 kinderen. Wij hebben een babygroep (0-2 jaar) en een peutergroep (2-4 jaar). Uiteraard staan veiligheid, uitdaging en speelse vanzelfontwikkeling ook hier centraal. De activiteiten en ruimtes zijn specifiek afgestemd op jongere en oudere kinderen, voor ieder wat wils. Het team van professionals bestaat uit vaste pedagogisch medewerkers met ervaring in doofheid, slechthorendheid en TOS opvoeding en educatie. Zij hebben verschillende opleidingsachtergronden op zowel MBO als HBO niveau en jarenlange werkervaring. Aanvullend zijn zij opgeleid door Koninklijke Kentalis en NSDSK. Met elkaar staan zij garant voor een warme en veilige omgeving voor uw kind(eren), en een mooie balans van actieve en ontspannende binnen- en buitenactiviteiten die kinderen uitdagen zich vanzelf verder te ontwikkelen.

Voorzieningen, activiteiten & meer

 • Multi-functionele KDV-ruimte
 • Snoezelhoek
 • OntwikkelingsPlushoek
 • Sport- en danszaal
 • Kinderkookstudio
 • Kinderatelier
 • STEAM Experience Room
 • Warme biologische maaltijd
 • Natuurlijke verzorgingsproducten
 • Dagelijks sport/spel/dans/drama-activieiten
 • Veilige en inspirerende buitenspeelruimte
 • UniKidz+ pakket
 • All-inclusive concept

Onze tarieven

Wil je graag weten wat het kost om je kind bij onze kinderopvang te brengen? Neem dan contact op met planning en plaatsing om een berekening te maken voor jouw specifieke situatie op telefoonnummer 020-41656591 of informatie@unikidz.nl. Check daarnaast of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag of gemeentelijke toeslag VVE.

Kinderopvangtoeslag

De overheid stelt als uitgangspunt dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en van kinderopvang gebruik maken, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met de kinderopvangorganisatie en zijn financieel verantwoordelijk. De ouders ontvangen een factuur van de buitenschoolse  opvang en hebben de mogelijkheid om via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op www.toeslagen.nl. Als ouder kunt u via de belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het gezinsinkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van opvang, het aantal uren en de kosten van de opvang.

Openingstijden locatie UniKidz Gebaar

Contactgegevens Dagen Openingstijden
IJburglaan 464 Maandag 07.30 – 18.30
1086 ZJ AMSTERDAM Dinsdag 07.30 – 18.30
informatie@unikidz.nl Woensdag 07.30 – 18.30
(020) 416 56 91 Donderdag 07.30 – 18.30
Vrijdag 07.30 – 18.30

Bereikbaarheid

IJburglaan 464 in Amsterdam IJburg, grenzend aan een prachtige tuin van ruim 500m2 op het zuiden, en het Diemerpark in de buurt. De bereikbaarheid is goed: in de directe omgeving is (betaalde) parkeergelegenheid en de tram/bushalte is op loopafstand.

Waar