Overslaan en naar de inhoud gaan
In de praktijk

Onze visie

 • Totaal pakket van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en aanbod voor (educatieve) vrije tijdsbesteding zonder versnippering
 • Doorgaande leer- en pedagogische lijn​
 • Gezamenlijk een vollediger zicht hebben op onze ​leerlingen en specifiek op risico's en hiaten op het gebied van opvoeding en cognitieve ontwikkeling. ​
 • Versterken van de sociale cohesie in de wijk door een centraal punt te creëren. ​
 • Stroomlijnen van aanpakken en werkwijzen van de samenwerkingspartners in en rondom ons gebouw  ​
 • De opbrengsten van onze leerlingen optimaliseren ​
 • ​​​​​​​Een kansrijk aanbod voor ALLE kinderen (kansengelijkheid)

Voorbeelden

 • Frequent overleg en afstemming op het gebied van: gezamenlijke en eenduidige informatie/communicatie richting ouders. Doorgaande leerlijn/informatie tussen KDV/VVE, BSO en basisschool. Zorg en begeleiding van (individuele) leerlingen en hun ouders 
 • ​​​​​​​Gezamenlijke nascholing (didactische/pedagogische aanpak) en sociale veiligheid (aandacht functionaris, signalering)
 • Baby’s en peuters maken al op jonge leeftijd kennis met de school. De unieke VVE+ (UK Labels) van UniKidz slaat een stevige brug naar het onderwijs, waardoor de overgang en de start van het jonge kind op school goed verloopt. Onze 3 plus kinderen mogen al eerder kennis maken met dagjes school, omdat ze al eerder kunnen wennen
 • Het UniKidz concept werkt versterkend aan het profiel van de school. 
 • Talententijd: unieke aanvullende onderwijsprogramma’s tijdens schooltijd vanuit de UniKidz labels, zoals bv STEAM workshops in onze Makerspace (MindKidz), Engels leren op een creatieve manier aan de hand van een les theater vanuit het thema Shakespeare (SoulKidz) of naar een judo-, paardrijd-, golf of boksles (FitKidz).
 • Scoolz: kinderen worden nog beter voorbereid op het voortgezet onderwijs door middel van huiswerkbegeleiding, bijles en coaching
 • De lessen van UniKidz kunnen de verzuimuren vervangen of een rol spelen in de werkdrukverlaging van leraren. Een les bij UniKidz geeft bijvoorbeeld een paar uur ruimte voor leerlingenadministratie. Dit kunnen wij ook aanbieden in de vorm van TSO
 • De onderwijsassistenten van UniKidz kunnen ondersteuning bieden op school
 • Bijzondere gelegenheden samen organiseren zoals onder andere het sinterklaasfeest, zomerfeest en sportdag
   

Widgets