Overslaan en naar de inhoud gaan
Tarieven peuteropvang (KDV) en voor-en vroegschoolse educatie (VVE)

De tarieven van de peuteropvang (KDV) en hele dag VVE voor het jaar 2022 zijn:

Aantal dagenPer maandUurtarief
1 dag€ 459,51€ 9,64
2 dagen€ 902,81€ 9,47
3 dagen€ 1.339,91€ 9,37
4 dagen€ 1.763,67€ 9,25
5 dagen€ 2.180,75€ 9,15

UniKidz werkt met staffelprijzen voor het kinderdagverblijf (0-4 jaar). Uiteraard rekenen wij graag de totale maandelijkse kosten voor jouw persoonlijke situatie voor je uit. 

De tarieven van de halve dag voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor het jaar 2022 zijn:

Aantal dagenPer maandUurtarief
1 dag (halve dag)€ 160,02€ 9,00
2 dagen (halve dag)€ 320,04€ 9,00
3 dagen (halve dag)€ 479,97€ 9,00

* Bij halve dag VVE zijn er verschillende mogelijkheden om in aanmerking te komen voor toeslagen. Als 1 ouder een inkomen heeft dan bestaat het recht op gemeentelijke toeslag. Als het kind een indicatie heeft dan bestaat er de mogelijkheid van een tegemoetkoming in de meerkosten. De eigen bijdrage kan via deze rekentool berekend worden: https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voorschool/rekensom/
Als beide ouders werken dan kunnen zij gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. 
Bij halve dag VVE is een minimale afname van 2 ochtenden verplicht. Tijdens de schoolvakanties is de halve dag VVE gesloten.

Niet al onze locaties bieden halve en/of hele dag VVE-opvang aan.

Kinderopvangtoeslag

De overheid stelt als uitgangspunt dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en van kinderopvang gebruik maken, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen. Ouders sluiten zelf een overeenkomst met de kinderopvangorganisatie en zijn financieel verantwoordelijk. Ouders ontvangen een factuur van de kinderopvang en hebben de mogelijkheid om via de belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen. Meer informatie hierover is te vinden op www.toeslagen.nlOuders kunnen via de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze tegemoetkoming is afhankelijk van het gezinsinkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van opvang, het aantal uren en de kosten van de opvang.

Tarief UniKidz is all-in

De tariefstelling van UniKidz en de concurrentie is nagenoeg gelijk. Soms lijkt het uurtarief iets hoger, maar het is eigenlijk goedkoper. En veel leuker! Het maakt bovendien bepaalde activiteiten toegankelijk voor kinderen die daar normaal geen toegang toe zouden hebben. 

Bij UniKidz krijg je namelijk een totaalpakket met opvang gedurende werk- en vakantiedagen (met uitzondering van vakantiedagen bij halve dag VVE). Daarbij zijn er geen bijkomende kosten voor onze activiteiten, waar je normaal als ouder de onderstaande prijs voor zou betalen naast de opvangkosten. 

Voorbeelden van kosten die ouders besparen als hun kind bij UniKidz wordt opgevangen zijn: 

  • Junior Gym (normaal € 60,- per maand)
  • My Little van Gogh (normaal € 80,- per maand)
  • Mini Professors (normaal € 80,- per maand)
  • SteamKidz (normaal € 55,- per maand)

Widgets