Sinds deze maand is onze Bijlesstudio ‘mijn-studie’ Spot van start gegaan. Remedial Teacher Els zet zich met hart en ziel in om haar leerlingen te helpen een voor hen geschikte leerweg binnen het leren te vinden. Hieronder stelt ze zich aan u voor.

Mijn naam is Els Groot. Ik heb tot voor kort in het basisonderwijs gewerkt, vooral als remedial teacher. Daarnaast heb ik ook taken uitgevoerd als Intern Begeleider en heb ik leerlingen begeleid met een rugzakje.

Lang geleden heb ik mijn PABO diploma gehaald, maar ben in eerste instantie andere dingen gaan doen. Ik ben gaan studeren en heb in de audiovisuele branche gewerkt. Later ben ik een opleiding tot remedial teacher gaan volgen en heb mij daarna geschoold in het werken met begaafde leerlingen.

Mij werd het gaandeweg steeds duidelijker dat het op school en in het leven niet gaat om scoren en toetsen maken, maar dat het veel waardevoller is te investeren in het leerproces zelf. Werken aan bouwstenen van denken en leren, waar je je hele leven iets aan hebt.

Ik heb een 3-jarige opleiding gevolgd in Medierend Leren bij Stibco in Bodegraven.
De uitgangspunten van Medierend Leren: werken aan zelfstandigheid, versterken van onderliggende vaardigheden, bewust worden van het leerproces zelf, aandacht voor zingeving en doelen. Dat gebruik ik als we werken aan hiaten en achterstanden in de leerstof.

Ik ben op de hoogte van alle doelen in het basisonderwijs en ben bedreven in didactisch onderzoek om hiaten en achterstanden op te sporen. Daarbij kijk ik ook naar de taakaanpak, de manier van werken en leren van de leerling.

In de begeleiding is ieder kind anders en krijgt ieder kind de aanpak die nodig is om meer grip te krijgen op het leren en denken, zelfstandiger te kunnen leren en achterstanden in te halen.
remedial_teacher_els_bijlesstudio_mijn_studie_spot

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd.

Post comment