Overslaan en naar de inhoud gaan
Kwaliteit & veiligheid

Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind in een geborgen en veilige omgeving met liefde en zorg wordt opgevangen. Onze pedagogisch medewerkers zorgen tijdens de opvanguren voor de dagelijkse opvoeding van het kind. Vanuit die veilige omgeving kunnen zij de wereld om hen heen verkennen en leren zij omgaan met andere kinderen. Het creëren van een veilige en geborgen omgeving is een samenspel tussen de pedagogisch medewerkers, de kinderen en de ruimte waarin ze zich bevinden. Vaste pedagogisch medewerkers in een groep, die zorgen voor een grote mate van continuïteit, is een belangrijke factor. Kinderen kunnen zich zo hechten aan bepaalde personen, waarmee ze vertrouwd raken en waarbij ze zich veilig voelen. Een veilige kindvriendelijke ruimte met voldoende uitdaging draagt ook bij aan een vrije ontwikkeling van kinderen.  

Het pedagogisch beleidsplan is vastgesteld voor de buitenschoolse-opvanglocaties van UniKidz. Aanvullend is er per locatie een pedagogisch werkplan opgesteld. Het pedagogisch beleid geeft de visie van UniKidz weer op de ontwikkeling van het kind en op de opvoeding van kinderen. Het geeft richtlijnen en werkwijzen over hoe een veilige en geborgen situatie voor kinderen gewaarborgd wordt bij UniKidz. Het beleid wordt minimaal eenmaal per jaar geëvalueerd zodat het aan blijft sluiten op de wijze waarop wij omgaan met kinderen binnen de buitenschoolse opvang. Door het beleid, met de teamleiders, pedagogisch medewerkers en ouders, te evalueren en zo nodig bij stellen, wordt de kwaliteit binnen de buitenschoolse opvang gewaarborgd. 

Wij zetten hoog in als het gaat om de professionaliteit van onze medewerkers en de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij hebben enthousiaste en gediplomeerde teams die dichtbij de kinderen én ouders staan en die continu de mogelijkheid krijgen om zich verder te ontwikkelen. Kinderen zijn bij ons in vertrouwde en liefdevolle handen.

Widgets

Actueel